Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Passionskoncert med Christian IV’s vokalensemble

Mandag 11. april kl. 19:30, fri entré

BEDE, SYNGE, SUKKE

Indlevelsen i Jesu lidelser. For mange vil koncertens titel med de tre udsagnsord i netop den bestemte rækkefølge udløse en lille klokke og henlede tankere til en kendt julesalme, som Grundtvig gendigtede. En flig af Brorsons Mit hjerte altid vanker med sin pietistiske tilgang til den indlevede og intense andagt, der stammer fra barokken, er inspirationen til dette påskekoncertprogram. Fremfor mysteriet om barnet i stalden og i krybben, er det nu den barske fortælling om Jesu lidelser, der sættes fokus på igennem, ja; bede, synge, sukke. Dette er også titlen på den uropførelse af Mikkel Andreassen, som indleder prorammet, der bliver efterfulgt af koncertens hovedværk; Johannespassionen af Heinrich Schütz.

Uropførelse. En række temaer fra forskellige passionskoraler og tekst af den nyligt afdøde danske digter Simon Grotrian står i centrum for Mikkel Andreassens nye værk ”Bede, synge, sukke”. I modsætning til passioner af f.eks. J. S. Bach indeholder passionen af Schütz ikke koraler. På den måde kommer Mikkels værk til at være et markant aktiv i koncerten og en refleksion over den karske gengivelse af lidelseshistorien, som den opleves i Johannesevangeliet. Teksterne af Grotrian vil med sine nutidige formuleringer imødekomme en moderne måde at forholde sig til lidelseshistorien.

Johannespassionen a cappella. Heinrich Schütz bliver kaldt den tyske musiks fader, men hans virke lå ikke blot i Tyskland. I 11 år var han ansat i Christian IV’s hof fra 1633-44, og han er en af de komponister, som det er oplagt for Christian IV’s Vokalensemble at opføre. Schütz skrev både en Lukas-, Johannes- og en Mattæuspassion. I modsætning til Bachs prægtige højbarokpassioner, laver Schütz ikke mange svinkeærinder men skærer helt ind til benet i et nøgent a cappella-værk, hvor den eksplicitte tekst fra bibelen er i centrum. Johannesevangeliet skiller sig ud fra de øvrige tre evangelister Matthæus, Markus og Lukas. I Johannesevangeliet tolkes der på Jesu liv og gerning som i en prædiken, hvor lytterens følelser vækkes til live - billedskabende og fuld af ånd. Forfatteren til Johannesevangeliet samler Jesu korsfæstelse, opstandelse og himmelfart i ét og kalder dem "ophøjelsen". De lidelser og den fornedrelse, som Jesus gennemgår, herliggør Guds søn. Dette tekstlige aspekt smitter tydeligt af på musikken og løfter den. Tenorevangelisten reciterer evangeliet, afbrudt med indsatser fra Jesus, disciplene og koret som den vrede folkemængde. Værket fremstår minimalistisk med sine messende ordstrømme og frygiske melodiføring, og det hensætter tilhøreren til meditation, som vi kan opleve det med musik af eksempelvis Arvo Pärt. Men små variationer, nok til at holde nærværet, giver store effekter i denne smukke musikalske fortælling om Jesu lidelse og død.


 

Julekoncert med vokalensemblet Musica Ficta og Bo Holten

Fredag 10. december kl. 19:30. Gratis adgang.

HØR MUSICA FICTAS ELSKEDE JULEKONCERT MED DANSKE JULESANGE OG PALESTRINAS JULEMESSE FOR DOBBELTKOR.

MUSICA FICTA har gjort det til en tradition i december at opføre Palestrinas store julemesse for dobbeltkor:
Missa Hodie Christus natus est, selvfølgelig sammen med vores sædvanlige perlekæde af velkendte danske julesange, særlig elsket gennem mange menneskers ivrige brug af vores to juleplader.

Hvorfor Palestrinas store og feststemte 8-stemmige julemesse ikke tidligere har været en juletræffer på disse breddegrader er mig en gåde. Men vi er stolte af, at vi var de første og hidtil eneste der har bragt den til torvs, - et hovedværk i senrenaissancens julemusik og nu, siden en årerække, en juletradition med Musica Ficta i Danmark!

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) var et af hovednavnene i skoledannelsen af den genre, vi stadig i dag kender som renæssancepolyfoni, men ofte lidt misforstået placeres han som en af de konservative kræfter i denne musikalske periode. Palestrinas musik er imidlertid ikke bagudskuende. Den byder på storslåede værker med store følelser og udfordrende musikalsk ekspressivitet.

Hans store julemesse for dobbeltkor er ingen undtagelse, og derfor opfører vi den til jul med Musica Fictas 10 solosangere. Det er italiensk renæssancemusik med guddommelig storhed.

Vores egen danske jul rummer imidlertid mere end den kontemplative religiøsitet, nemlig tradition, nærvær, inderlig glæde og samvær med dem, man holder af. Og netop denne personlige og inderlige følelse er formidlet i en hel særlig form på vores breddegrader, nemlig i de danske julesange og salmer.

Musica Ficta indspillede for næsten 25 år siden en dobbelt-CD med de bedste danske julesange og salmer, som har solgt over 100.000 eksemplarer. Det er netop disse sange, vi præsenterer ved årets julekoncert indflettet mellem messe-leddene i Palestrinas store værk. På denne måde fastholder vi julemessens struktur og sætter sangene ind, hvor der i traditionel liturgisk forstand ville være indsat prædiken, læsninger og salmesang.

Dette koncertkoncept præsenterer den største vokalkunst i en alsidig sammensætning med det kendte, og vi håber netop derved at kunne give publikum i alle aldre og med forskellige forudsætninger en stor koncertoplevelse. Bo Holten, som gennem hele sit liv har specialiseret sig i disse to genrer, vil guide publikum gennem musikken, og vi har bedt den danske Palestrina-ekspert Svend Ingvardt Nielsen om at skrive programnoten til det trykte koncertprogram.


Fredag den 13. november 2020 kl 20

I foråret, lige inden landet lukkede ned, spillede Jesper René de ti første nocturner af Frédéric Chopin i Kingos Kirke. Nu har man endelig mulighed for at høre ham fuldende cyklussen, når han den 13. november kl 20 spiller de sidste 10 nocturner i stearinlysets skær.
Der er god plads i det rummelige og dog intime kirkerum, og ellers åbnes der til sidegemakkerne, så der bliver plads til alle på forsvarlig vis.
Chopins nocturner udgør en af klaverets juvelsamlinger, kendt og elsket af enhver for deres poetiske og sværmeriske stemninger. Chopin fornyede denne romantiske genre og hævede den fra salonfähig baggrundsmusik til stor kunst. Livet igennem komponerede han disse korte aftenstykker, som med sikkerhed er improviseret frem i det parisiske selskabsliv i midten af 1800-tallet, og således indtager de i alt tyve nocturner en helt central plads i Chopins værk og dermed i hele klaverlitteraturen.
Kom og lad dig indfange af pianisternes poesibog par excellence med en af landets førende ved Bösendorfer flyglet i det intime kirkerum kun oplyst af stearinlysets skær.
Gratis adgang. Dørene åbnes en halv time før.


Fredag den 6. marts kl 21

Chopins nocturner udgør en af klaverets juvelsamlinger, kendt og elsket af enhver for deres poetiske og sværmeriske stemninger. Chopin fornyede denne romantiske genre og hævede den fra salonfähig baggrundsmusik til stor kunst. Livet igennem komponerede han disse korte aftenstykker, som med sikkerhed er improviseret frem i det parisiske selskabsliv i midten af 1800-tallet, og således indtager de i alt tyve nocturner en helt central plads i Chopins værk og dermed i hele klaverlitteraturen. Det er sjældent, at man har mulighed for at høre hele samlingen, men pianisten Jesper René spiller således foråret ind i Kingos Kirke over to aftener med hver ti nocturner. Kom og lad dig indfange af pianisternes poesibog par exellence med en af landets førende ved Bösendorfer flyglet i det intime kirkerum kun oplyst af stearinlysets skær. Gratis adgang. Dørene åbnes en halv time før.


Adventskoncert 2019 Søndag den 1. december kl 19.30

Den traditionsrige adventskoncert i Kingos Kirke er for 12. gang støttekoncert for kvinder i det borgerkrigsramte nordlige Uganda. Projektet, som i 12 år har været støttet af Kingos Kirke, er stadig i rivende udvikling og et stort antal kvinder har fået hjælp til et bedre liv gennem det.
Ved koncerten synger kirkens 'projektkor' dansk og engelsk advents- og julemusik, dirigeret af Elsebeth Højgaard, ved orglet og flyglet Sven Micha Slot. Der vil også blive lejlighed til at synge med på nogle af adventstidens kendte salmer.
Der er gratis adgang til koncerten, men der bliver mulighed for at give en gave, der vil gå ubeskåret til kvindeprojektet.
Efter koncerten kan købes kaffe/te og æbleskiver for kr.15.
Læs mere på kingoskirke.dk


Søndag den 3. november kl 19.30

Musikalische Exequien

I 1600-tallets Nordeuropa var Heinrich Schütz kendt som en af de vigtigste komponister af kirkemusik. Hans musik forenede barokkens frodighed og udtrykskraft med renæssancens flerstemmighed og brug af flere kor samtidig. Hos Schütz passer musikken og ordene sammen, i en grad så hans værker næsten bliver ordmalerier i lyd.

Et af hans hovedværker er samlingen Musikalische Exequien, der blev skrevet på bestilling fra hans ven, den tyske grev Heinrich Posthumus von Reuss. For at sikre sit eftermæle planlagde greven nemlig i detaljer sin egen bisættelse, blandt andet fik han fremstillet en kiste som blev overskrevet med udvalgte bibelcitater om døden og evigheden. Schütz fik til opgave at sætte disse citater i musik, som så skulle fremføres til hans ven grevens bisættelse. Det blev til et af hans smukkeste værker, delt i tre dele så det passede til begravelsesliturgien – I den første del fremføres de forskellige tekststeder af solister vekslende med kor, den midterste del er en dobbeltkorsmotet, og i den tredje del, skrevet over Simeons lovsang, høres ekkoet af de salige sjæle fra himlen.

Schütz mente selv at værket kunne bruges i andre sammenhænge, og det passer da også i særlig grad til Allehelgen, hvor vi mindes dem vi har mistet.

Til koncerten bliver værket omkranset af to motetter af Schütz, Selig sind die Toten og Jauchzet den Herren. Således rejser vi gennem sorg, renselse, lindring og trøst, til at blive sendt opløftede hjem.

 

Medvirkende: Jægersborg Consort – kor og orkester, dirigent: Mads Damlund. Entré: 65 kr. i døren.


Far & Søn Koncert

Fredag den 27. september 2019 kl  19.30

Sven Micha Slot, som er pianist og organist ved Kingos Kirke, spiller med sin søn Ludvig Slot på cello en koncert med smukke klassiske toner.

Programmet består bl.a. af 1. sats fra Edward Elgars populære cellokoncert og en af Mendelssohns smukke “Lieder ohne Worte” for cello og klaver. Desuden skal vi høre Schuberts store B-dur sonate for soloklaver.

Efter koncerten vil der være en kort aftensang i kirken, hvorefter der bydes på en forfriskning i menighedssalen.

Gratis adgang


Palmesøndag den 14. april 2019 kl 19.30
Oplæsning af lidelseshistorien med musik af Johann Sebastian Bach. Pianist Jesper René spiller Bachs Goldbergvariationer på klaver, Jens Christian Larsen læser udvalgte afsnit af Jesu lidelseshistorie.

J.S. Bach skrev sit store værk 'Arie med forskellige forandringer' - senere kendt som 'Goldberg-variationer' - sidst i sit liv og udgav det som fjerde og sidste bind i Clavier-Übung. Klaverøvelser skal her forstås som virtuose men først og fremmest sjælelige udfordringer, for med dette storværk ville Bach vise hvad det tomanualers cembalo kunne præstere i en gigantisk konstruktion, der ikke desto mindre udgør et helligt og meditativt hele. Værket slutter som det begynder med Arien, men de mellemliggende tredive satser gør, at man på en gang oplever den som en naturlig afslutning i et nyt lys, men samtidig som begyndelse påny. Som i tilfældet med mange af Bachs værker er der talrige teologiske referencer, og omkring det gyldne snit i denne perlerække af variationer kan man høre Lidelseshistorien - centreret om den langsomme Via Dolorosa i variation 25, hvor Bach ikke blot skriver sig selv ind, men også de fem stigmata. Det fører her for vidt at komme ind på alle de gemte budskaber i dette værk, men musikken skal først og fremmest opleves - for den kontemplative musik efterlader hver gang et dybt indtryk hos lytteren. Goldberg-variationerne fik deres navn henved tres år senere, hvor en af Bachs sønner fortalte historien om den søvnløse Grev Kayserlink der afkøbte Bach sit værk og lod sin unge hofcembalist Johan Ludvig Goldberg adsprede sig med vanskelige variationer. Om historien er sand eller ej, er nok svært at afgøre, men musikken blev i hvert fald noget af den mest elskede vi har for klaver - berømt for dens skønhed og sværhedsgrad.
Gratis adgang


Bachs fødselsdag

Torsdag den 21. marts er det Johann Sebastian Bachs fødselsdag og i den anledning spiller Jesper René de charmerende seks franske suiter på Kingo Kirkes nye Bösendorfer flygel. Tre suiter i mol og tre i dur - som alle sammen indeholder datidens fængende dansesatser oprindelig skrevet for cembalo.

Da Johann Sebastian Bach blev født i 1685, faldt det ud således at den numeriske sum af hans navn, efternavn og disse i kombination alle kunne nedskrives til tværsummen 5. Det kunne datoen for hans fødselsdag også, således at BACH giver 21/3-8(5). Dette sammenfald har givetvis inspireret komponisten til at fylde sine værker med matematiske spidsfindigheder og henvisninger, for musikken beror på sin egen logiske konsekvens. På fødselsdagen spiller Jesper René de seks franske suiter - hvorfor de har fået tilnavnet, fortaber sig i det uvisse - muligvis fordi de er lettere i udtrykket end de tilsvarende engelske, der ligeledes er opbygget som en samling af datidens karakteristiske danse. De seks franske suiter, tre i mol og tre i dur, er noget af den mest charmerende og underholdende af Bachs musik. Streng konsekvens pakket ind i fængende melodier i højt humør!
Efter koncerten bydes på kaffe/te og kage i lille sal

Torsdag den 21. marts kl 19.30 Gratis adgang

 


Søndag den 2. december 2018 kl 19.30

Den traditionsrige adventskoncert i Kingos Kirke er for 12. gang støttekoncert for kvinder i det borgerkrigsramte nordlige Uganda. Projektet, som i 12 år har været støttet af Kingos Kirke, er stadig i rivende udvikling og et stort antal kvinder har fået hjælp til et bedre liv gennem det.
Ved koncerten synger kirkens 'projektkor' dansk og engelsk advents- og julemusik, dirigeret af Elsebeth Højgaard, ved orglet og flyglet Sven Micha Slot.

På programmet er bl.a Advent af Otto Olson, Bered en vej for Herren, Blomstre som en rosengård, En rose så jeg skyde, Jeg som et barn mig glæde vil af Grundtvig/ Emil Hartmann, samt kendte og mindre kendte Christmas Carols.  Der vil også blive lejlighed til at synge med på nogle af adventstidens kendte salmer.
Der er gratis adgang til koncerten, men der bliver mulighed for at give en gave, der vil gå ubeskåret til kvindeprojektet.
Efter koncerten kan købes kaffe/te og æbleskiver for kr.15.


Palmesøndag den 25. marts kl. 19.30
Musikgudstjeneste

Oplæsning af lidelseshistorien med musik af Johann Sebastian Bach. Pianist Jesper René spiller Bachs Goldbergvariationer på klaver, Jens Christian Larsen læser udvalgte afsnit af Jesu lidelseshistorie.

J.S. Bach skrev sit store værk 'Arie med forskellige forandringer' - senere kendt som 'Goldberg-variationer' - sidst i sit liv og udgav det som fjerde og sidste bind i Clavier-Übung. Klaverøvelser skal her forstås som virtuose men først og fremmest sjælelige udfordringer, for med dette storværk ville Bach vise hvad det tomanualers cembalo kunne præstere i en gigantisk konstruktion, der ikke desto mindre udgør et helligt og meditativt hele. Værket slutter som det begynder med Arien, men de mellemliggende tredive satser gør, at man på en gang oplever den som en naturlig afslutning i et nyt lys, men samtidig som begyndelse påny. Som i tilfældet med mange af Bachs værker er der talrige teologiske referencer, og omkring det gyldne snit i denne perlerække af variationer kan man høre Lidelseshistorien - centreret om den langsomme Via Dolorosa i variation 25, hvor Bach ikke blot skriver sig selv ind, men også de fem stigmata. Det fører her for vidt at komme ind på alle de gemte budskaber i dette værk, men musikken skal først og fremmest opleves - for den kontemplative musik efterlader hver gang et dybt indtryk hos lytteren. Goldberg-variationerne fik deres navn henved tres år senere, hvor en af Bachs sønner fortalte historien om den søvnløse Grev Kayserlink der afkøbte Bach sit værk og lod sin unge hofcembalist Johan Ludvig Goldberg adsprede sig med vanskelige variationer. Om historien er sand eller ej, er nok svært at afgøre, men musikken blev i hvert fald noget af den mest elskede vi har for klaver - berømt for dens skønhed og sværhedsgrad.


ARS NOVA, COPENHAGEN

Fredag den 23. februar kl. 19.30

‘Old world, new world’

ARS NOVAS forkærlighed for at kombinere gammelt og nyt kommer her til fuld udfoldelse. En estisk magiker, en portugisisk renæssancemester, en vildt eksperimenterende amerikaner, en irsk folkesanger og ikke mindst minimalisten over dem alle.
Udsøgte motetter fra renæssancen og spændende værker fra nutiden belyser gensidigt hinanden. Værker fra den gamle verden (Europa) overfor musik fra den nye (Syd- og Nordamerika).Og et tredje nedslagspunkt omkring år 1800, hvor komponisterne i USA for alvor begyndte at træde i karakter med værker, som skilte sig ud fra den vesteuropæiske musikkultur, som de var udsprunget af.

PROGRAM:

Arvo Pärt (1935-)

Kleine Litanei

Hernando Franco (1532-1585)

Magnificat Sexti Toni

Manuel de Sumaya (1678-1750)

De lamentatio Jeremiae, Sabbato Sancto

Arvo Pärt

Virgincita

Alonso Lobo (1555-1617)

fra Liber primus missarum (1602)
Ave Regina 
Vivo ego, dicit Dominus
Versa est in luctum

Christian Wolff (1934-)

Evening Shade, Wake Up

4 New England songs ca.1800

Elisha West (1756-1808): Evening Shade

Justin Morgan (1747-1798): Amanda

William Billings (1746-1800): Jargon

Justin Morgan: Montgomery

Morton Feldman (1926-1987)

Christian Wolff in Cambridge

Arvo Pärt

And I heard a voice... (2018)

Alonso Lobo

fra Liber primus missarum (1602)
Ave Maria
Credo quod redemptor meus vivit

 

Dirigent:

Paul Hillier

Sopran:

·         Ann-Christin Wesser Ingels

·         Hanna Kappelin

·         Nina Bols Lundgren

Alt:

·         Elenor Wiman

·         Laura Lamph

·         Hanne Marie le Fevre

Tenor:

·         Jakob Skjoldborg

·         Paul Bentley-Angell

·         Barry Fitzgerald-Lombard

Bas:

·         Thomas Kiørbye

·         Asger Lynge Petersen

·         Jakob Soelberg


JULELOTTERI FOR KVINDEPROJEKTET I UGANDA

Gå ikke glip af Kingos Kirkes store julelotteri til støtte for kvindeprojektet i Uganda, som kirken har støttet siden 2006. Indtægterne fra lotteriet går ubeskåret til symaskiner og frisørstartpakker til de 86 elever, der afslutter uddannelsen på centret i år.
Lotteriet finder sted ved kirkekaffen søndag den 10. december og ved julemiddagen tirsdag den 12. december. Der vil være mange fine gevinster - julekurve, biografbilletter, gavekort og meget mere, venligst sponsoreret af:
Meny, Sallingvej
Irma, Tagensvej
Frellsen Kaffe
Bethesdas boghandel
Gartneriet St. Godthåb, Ndr. Fasanvej
Jasmin Blomster, Tagensvej
Café Røde Rose, Balders Plads
Det eksotiske Hjørne, Jagtvej


​Bach og Bibelen – bud til tiden

Søndag den 17. september kl. 19.30

Et vekselspil mellem Bibelens ord og musik af Johann Sebastian Bach
Skuespiller Ditte Gråbøl fremfører tekster fra de fire evangelier, og organist Sven Verner Olsen spiller de tilhørende værker af Bach. Teksterne gengives fortællende for at give en fornemmelse af, hvordan man i de allerældste menigheder genfortalte de bibelske hændelser – før de blev skrevet ned. Teksternes indhold bliver nærværende og vedkommende på en anden måde, end når de blot læses op.
Et af resultaterne af Luthers arbejde i 1500-tallet var oversættelsen af Bibelen til tysk. Den  betydning, det havde og stadig har,  at evangeliernes beretning om Jesu liv kan læses og høres på modersmålet, vil vi gerne give et indtryk af. Hertil kommer så Bachs musik, som er inspireret af både de lutherske salmer og de bibelske tekster – og som føjer sig ind imellem teksterne og uddyber dem. Man lytter til musikken på en anden måde, når man har den bibelske beretning i baghovedet – og teksterne bundfælder sig på en anden måde, når man hører musikken.
Fotos: Søren Kjeldgaard
Ditte Gråbøl er uddannet på Skuespillerskolen ved Aarhus Teater 1984 og var ansat ved Aalborg Teater 1984-90, inden hun fortsatte sin karriere ved Det kgl. Teater og siden ved samtlige københavnske teatre. Hun har endvidere medvirket i tv-satire, tv-serier og film, bl.a. ”Oh happy Day”, ”Lykkevej” og ”Lotto”. Ditte Gråbøl har også medvirket i flere revyer, bl.a. Cirkusrevyen, Tivoli Revyen og Nykøbing F. Revyen.
Sven Verner Olsen blev som 12-årig ansat som organist ved Haraldsted Kirke og blev uddannet først hos Finn Viderø, siden på Det kgl. danske Musikkonservatorium, hvor han debuterede fra solistklassen 1992. Siden har han haft en omfattende koncertvirksomhed som orgelsolist samt som cembalist i de store oratorier. Sit daglige virke har han som organist i Jesuskirken i Valby og som lærer ved Sjællands KirkemusikskoleJohannespassionen

Gratis adgang


Langfredag den 14. april kl 19.30

Bachs Johannespassionen med Christian IVs'vokalensemble 12 sangere og barokorkester.

Jesenka Balic Zunic · koncermester.
Evangelist · Adam Riis
Dirigent · Ruben Munk

Johannespassioen -. en kirkelig opera.
I opbygning og stil minder Johannespassionen i høj grad om samtidens oratoriekompositioner, for eksempel Händels "Messias". Men oratoriegenren udvikles i Johannespassionen til sit fuldeste med dens rollefordeling der svarer til de medvirkende i historien, således at handelingen fremstår med en operas dramatik. Operaens sceniske og dramatiske aspekter får i passionen og oratoriet en anden ramme at udfolde sig i: I stedet for teaterscenen træder nu alteret og kirkens rum ind som "kulisse" for det musikalske drama lidelseshistorien er.

Evangelisten synges efter traditionen af en tenor, og Jesus og Pilatus af to basser. Også andre mindre roller er fordelt på solister. Koret agerer både er vrede jøder, hånende soldater og repræsenterer den lyttendes refleksion over lidelseshistorien igennem alle koralerne og de smukke arier.

I barokkens Tyskland var det almindeligt at opføre musikalske passioner ved gudstjenesterne i den stille uge op til påske. Derfor er de tre opførelser af Christian IV’s Vokalensemble også bevidst planlagt i netop disse dage i ugen op til påskedag. Johannespassionen er mere end blot en koncert, men i høj grad et stykke liturgisk musik, skabt til refleksion og fordybelse.

Billetter a kr. 150 kan købes på billetto.dk, følg dette link: Bach: Johannespassionen

 

 

 

 


Tirsdag den 6. december kl. 19.30

Den traditionsrige adventskoncert synges i år af Hendriksholms Kirkes kor, som er et velsyngende kor med ca. 30 unge rutinerede sangere. Koret synger 15-20 koncerter årligt og deltager i konkurrencer i ind- og udland.

Ved adventskoncerten vil koret synge et blandet program af nordisk og engelsk advents- og julemusik, og der vil som altid blive lejlighed til at synge med på nogle af adventstidens kendte salmer.

Adventskoncerten er for 11. gang støttekoncert for ’Women Development Center’ i Norduganda, hvor man giver uddannelse til unge kvinder, som pga borgerkrig ikke har haft mulighed for at gå i skole. Der er gratis adgang til koncerten, men der vil blive mulighed for at give en gave, som vil gå ubeskåret til symaskiner og frisørstartpakker til de elever, som afslutter uddannelsen i år.

Efter koncerten kan der købes æbleskiver og kaffe / te for 15 kr.


Allehelgenskoncert

Søndag den 6. november 2016 kl. 19.30

Koncert med Den jyske Sinfonietta, Aarhus Barokkor og solister

Program: Requiem af Jean Gilles for kor, soli, fløjter, strygere og continuo
Adagio af Tomaso Albinoni for strygere og orgel


Koncertens hovedværk er et ’Requiem’, altså en begravelsesmesse af den franske barokkomponist Jean Gilles. Han er ikke nær så berømt som Bach og Albinoni, men det er helt ufortjent, for hans Requiem er vidunderligt og rummer al den inderlighed såvel som dramatik, som man kan ønske sig, selvom bestætningen begrænser sig til strygere, orgel, to blæsere foruden kor og 4 solister.
Værket blev opført første gang ved Gilles egen begravelse, da den, som bestilte værket, alligevel ikke ville betale for det. Senere er musikken brugt ved polske og franske kongers og berømte komponisters begravelser. 

Koncerten indledes med en af baroktidens store klassikere: ’Adagio’ af Tomaso Albinoni
 
Sopran Nickie Johansson
alt Mette Østergaard
tenor Christian Damsgaard
bas Michael Lindberg
Dirigent Michael Hvas Thomsen

Gratis adgang

 


Søndag den 11. september 2016 kl. 19.30 kan man opleve en stemningsfuld koncert med romantisk og nyere dansk og svensk musik for fløjte og orgel. Musikken, der er af Hartmann, Otto Olsson, Ib Nørholm og Niels Rosing-Schow, opføres alternerende med tekstlæsninger og billeder, der samlet fungerer under overskriften ”Efterårsperspektiver”.

 

Fløjtenisten Sofia Kayaya er i foråret 2016 debuteret fra konservatoriet i Odense. Hun er dog for længst et etableret navn på den klassiske danske musikscene, hvor hun udover sit solistiske virke er medlem af flere kammermusikensembler. Hun spiller bl.a. sammen med guitaristen Santiago Gutiérrez Bolio, og pianisten Andreas Donat. Senest er påbegyndt samarbejdet med organisten Karsten Gyldendorf.

 

Karsten Gyldendorf er organist ved Herlufsholm kirke i Næstved. Han debuterede fra konservatoriet i København i 1992 og har gennem årene spillet koncerter i mange europæiske lande samt i radiotransmissioner i Danmark, Norge og Letland. Han har spillet sammen med adskillige danske solister og er desuden dirigent og initiativtager til Herlufsholm kirkes Kammerkor samt vokalensemblet Herlufs Vokaler.

 

Der er skrevet ganske megen musik for fløjte og orgel, og de to musikere har ved denne koncert valgt at sætte fokus på den nordiske tone.

 

Gratis adgang

 

 

 

 

 

 

 

Passionskoncert

Tirsdag den 22. marts 2016 kl 19.30

’Jesu syv ord på korset’, Joseph Haydn
CoMa-kvartetten
Fredrik From & Julia Dagerfelt – violiner
Rastko Roknic – bratsch, Kjeld Lybecker Steffensen – cello

Joseph Haydn var en efterspurgt komponist i hele Europa, da han i 1786 fik en anmodning fra Spanien: Man ville gerne bestille et stykke musik, der kunne spilles til en oplæsning af Jesu syv ord på korset. I en kirke i Cadiz havde man nemlig den tradition, at præsten læste de syv ord højt og efter hvert af dem gik til alteret og ledte en fællesbøn, mens der blev spillet musik.

Haydn, som var stærkt troende, fandt idéen god. Og den spanske opfordring fik ham til at skrive et af de mest originale værker fra hele den wienerklassiske periode. I sagens natur måtte værket have 7 satser, og allerede det var meget usædvanligt. Dertil supplerede Haydn med et dystert forspil og en afsluttende sats, der hedder ”Jordskælvet”, fordi der som bekendt udbrød jordskælv, da Jesus udåndende på korset. Hver af satserne er skrevet over en skyggetekst. Dvs. at de syv ord ikke bare fungerer som inspiration, men at teksternes rytme er brugt i musikken. Man kan simpelt hen ”synge med” på værket, hvis man følger den latinske tekst.

Ved koncerten vil korsordene blive læst mellem satserne og der er liturgisk afslutning ved pastor Bjørn Hansen.

Gratis adgang 


Adventskoncert 2015

Tirsdag den 1. december kl. 19.30

Kirkens udvidede kor synger dansk og engelsk adventsmusik dirigeret af Elsebeth Højgaard. Ved orglet Troels Brøgger Hansen.

Adventskoncerten er for 10. gang støttekoncert for kvindeprojektet i Uganda. Kirken har siden 2006 støttet Women Development Center i Gulu i Norduganda, hvor man giver uddannelse til kvinder, der pga. den 22 år lange borgerkrig i området er vokset op i flygtningelejre og ikke har haft mulighed for at gå i skole. På centret bliver kvinderne undervist i basale skolefag, samfundsfag mm og får en 1-årig praktisk uddannelse som frisør eller skrædder. Sideløbende med støtten fra kirken er der blevet gennemført Danidafinansierede projekter for centret, der har udviklet sig kolossalt de forløbne år. 75-100 kvinder gennemfører uddannelsen hvert år og der er etableret kvindegrupper i 23 landsbyer, hvor kvinderne støtter hinanden efter endt uddannelse på centret. Ved koncerten vil der blive indsamlet penge til symaskiner og frisørstartpakker til de ca. 75 kvinder, man forventer afslutter uddannelsen i år. Dette er en stor hjælp for kvinderne, når de skal etablere sig hjemme i deres lokalområde.

Efter koncerten kan der købes æbleskiver og kaffe/te for 15 kr.

 


Allehelgenskoncert

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 19.30

Alle Helgen er den højtid i kirken, hvor vi på en særlig måde mindes dem, der er døde i troen forud for os og hvor vi retter blikket mod evigheden. Som optakt til Alle Helgens Dag vil vi derfor indbyde til en aften med ord, toner og tid til eftertanke, under temaet ’Himmelen’. Musikken er inspireret af nye og gamle himmelsange og –salmer med hovedvægt på norske folketoner. Den bliver spillet med nye klange – af ’DuoSax’, som er en usædvanlig men smuk konstellation af orgel og sopransaxofon. DuoSax udgøres af saxofonisten Charlotte H. Andersson og Helligåndskirkens organist, Ørjan Horn Johansen. Hans Peter Nohns vil læse bibeltekster til Alle Helgen og der vil blive lejlighed til at synge med på kendte Allehelgenssalmer.

Der er gratis adgang


Kirkekaffekoncert

Søndag den 14. juni kl. ca. 12

Bliv tilbage efter højmessen og nyd en god halv times kormusik. Kirkens kor er i dagens anledning udvidet til dobbeltkvartet og synger perler fra nodearkivet – svenske sommersalmer, norsk gudstjenestemusik og en enkelt lille hyldest til 150-års jubilaren, Carl Nielsen.

Gratis adgang


Heinrich Schütz (1585-1672)

Mattæus Passion

Kingos Kirke 31. marts 2015 kl. 19.30 2015

Heinrich Schütz bliver kaldt den tyske musik fader, men virkede ikke blot i Tyskland. I 11 år var han ansat i Christian IV’s hof fra 1933-44, og er en af de komponister det er oplagt for Christian IV’sVokalensemble at opføre. Hans passionsværker blev dog med sikkerhed ikke til på dansk grund, men i den sidste del af hans karriere fra 1664-66 hvor han virkede i Dresden.

Schütz skrev både en Lukas, Johannes og en Mattæus-passion. Mattæus-passionen (SWV 479)med originaltitlen: Das Leiden unsers Herren Jesu Christi, wie es beschreibet der heilige Evangeliste Matthaeus, er den længste og lader sig opføre på lige knap en time. I modsætning til Bachs svulstige højbarokpassioner, laver Schütz ikke mange svinkeærinder men skærer helt ind til benet i et nøgent a cappella-værk hvor den direkte tekst fra bibelen er i centrum. Tenorevangelisten reciterer evangeliet, afbrudt med indsatser fra Jesus, disciplene og koret som den vrede folkemængde. Værket fremstår minimalistisk med sine messende ordstrømme i g-dorisk, og hensætter tilhøreren i meditation, som vi kan opleve det med musik af for eksempel Arvo Pärt. Her er små variationer nok til at holde nærværet, og giver store effekter i denne smukke musikalske fortælling om Jesu lidelse og død.

Christian IV’s Vokalensemble har en historie der sammen med Christian IV’s Barokensemble går tilbage til 2005, og har igennem årene opført mange af de store kirkemusikalske værker. I dag består ensemblet af professionelle sangere fra Danmark, Norge og Sverige. I de senere år har de bevæget sig over i a cappella-repertoiret fra renæssancen, og har som sit speciale at forløse netop denne musik for publikum på højeste niveau. Læs mere om ensemblet på www.c4vokal.dk

Besætning: 8 sangere: Ranveig Helen Lægreid, Hilde Gjermundsen, Nana Bugge Rasmussen, Daniel Carlson, Josef Hamber, Jonathan Ingvald, Mikkel Tuxen, Erlend Tyrmi. Musikalsk leder: RubenMunk


ADVENTSKONCERT 2014

Igen i år er den traditionsrige ADVENTSKONCERT i Kingos Kirke dedikeret ”Women Development Center” i Norduganda. Det er tirsdag den 2. december kl. 20.00. Vi får denne gang besøg af Panumkoret, som vil synge traditionel dansk og engelsk julemusik under ledelse af Jon Hollesen og med Stefanskirkens organist, Kevin Borbye Edelvang, ved orglet.  Panumkoret har sit navn efter Panuminstituttet, hvor det blev stiftet i 1993 fortrinsvis for medicinstuderende. Siden har koret udviklet sig til et velrenommeret kammerkor for unge sangere med fokus på den klassiske kirkemusik. Koret er nu knyttet til Stefanskirken.


Under koncerten vil Elsebeth Højgaard vise billeder og fortælle sidste nyt fra kvindeprojektet i Uganda og der vil blive lejlighed til at give en gave, som vil gå ubeskåret til kvindeprojektet.


Efter koncerten kan der for 15 kr. købes æbleskiver og kaffe/te.
Læs mere om koncerten om koret på www.panumkoret.dk

Gratis adgang

 

 

 

KORKONCERT

 ’Et øjeblik i evigheden’

Kirkemusik og religiøs kunst

Velkommen til en anderledes koroplevelse:
Fredag den 24. oktober kl. 20.00 får vi besøg af et af landets fineste kammerkor: Gråbrødre Kammerkor vil tage os på en rejse gennem kirkemusikkens historie. Vi vil blive taget med fra Middelalderens énstemmige sang, gennem renæssancen og barokkens polyfoni, over romantikken og helt frem til vores nutid med moderne kompositioner. Undervejs vil der på storskærm blive vist et udvalg af samtidens religiøse kunstværker.

’Koncerten vil kun være et kort øjeblik i evigheden, men vi vil gøre vores bedste for at det bliver et berigende og værdifuldt øjeblik!’

Se og hør mere om koret på: www.kammerkor.dk


 

Den yndigste rose er funden

Tirsdag 23. september kl. 19.30

Vi fejrer 250-året for Brorson med nogle af Brorsons skønneste salmer iklædt orgelmusik.

Vi læser og synger udvalgte Brorson-salmer.  Helligåndskirkens organist, Hans Ole Thers, reflekterer over teksterne med improvisationer på kirkens orgel.

Oplæsning ved Ingeborg Kappelgaard

Liturg: Hans Peter Nohns

Gratis adgang


 

Kantategudstjeneste
Søndag den 30. marts kl. 17

 

Søndag d. 30. marts kl. 17 indbyder Kingos Kirke til gudstjeneste som på Bach og Buxtehudes tid. Salmer, liturgi og prædiken vil blive flettet sammen med kantater af Buxtehude, og man vil således i gudstjenesten kunne opleve musikken som en del af den helhed den er tænkt i. I løbet af gudstjenesten opføres tre kantater: 'Jesu, meine Freude', 'Salve Jesu' og 'Meine Seele, willst tu ruhn'. Kantaterne opføres på originalinstrumenter af barokensemblet Jægersborg Consort.

Medvirkende er:
Janne Solvang og Ulla Christensen, sopraner
Emil Ritter, bas
Stefanie Barner Madsen og Ida Lorenzen, violiner
Hanna Loftsdottir, gambe
Mads Damlund, orgel og musikalsk ledelse 
Hans Peter Nohns, liturg
Elsebeth Højgaard – orgel

Om kantategudstjenester:
Efter reformationen blev det omkring år 1600 almindeligt, at stadsmusikanterne medvirkede i kirkemusikken i Danmark, ikke mindst ved højtider og på festdage. Stadsmusikanterne havde ikke nogen ledende rolle i gudstjenesten, de understøttede typisk latinskolekoret og så udførte de instrumentalpartierne i den koncerterende kirkemusik (kantaterne).

Koret, der bestod af elever fra latinskolen og deres lærere, som fungerede som kantorer (korledere), medvirkede som en selvfølge ved kirkens gudstjenester, for det helt klare formål med at synge var, at de hellige ord skulle prentes dybere ind i både tilhørerens og den syngendes sind. Det er derfor ikke underligt, at kantateopførslerne ved gudstjenesterne havde høj prioritet under pietismen i 1700-tallet, hvor der var et stærkt fokus på det enkelte menneskes tilegnelse af evangeliet. Og vil man prente noget ind i hjertet på den enkelte, så er der ingen bedre vej end gennem sang og musik.

Inspirationen til kantaterne som latinskoleeleverne fremførte, fandt komponisterne  i de bibeltekster, som blev læst i kirken på søn- og helligdage. Naturligvis kunne man sige, for sangen og musikken var jo ikke tænkt som en koncert, men netop som forkyndelse. Det er den samme intention, der ligger til grund for vores genoptagelse af de gamle kantategudstjenester. Vi forstår kantaterne som musikalsk forkyndelse, og det er os derfor en glæde at kunne indbyde til kantategudstjeneste i Kingos Kirke.

Om Buxtehude og kantaterne:
Dietrich Buxtehude var, selvom hans forældre var tyske, født i det dengang danske Helsingborg, og havde sit virke i her og i Helsingør, inden han blev ansat ved Mariakirken i Lübeck. Her blev han sin tids lysende stjerne indenfor orgelspil og komposition, han var en foregangsmand indenfor fundraising, med sine Abendmusikkoncerter der blev opført ved Børsens åbning, og Johann Sebastian Bach valfartede i sin ungdom til Lübeck for at lære af Buxtehude.

Lübeck og Hamburg var et mekka for violinister, ofte kunne stadsmusikerne både synge og spille violin, hvilket afspejles i Buxtehudes kantater, hvor violinstemmerne og sangstemmerne næsten er ens, og fletter ind og ud af hinanden.

De kantater, der opføres til gudstjenesten i Kingos kirke, har alle tre Buxtehudes typiske inderlighed, Selvom de har vidt forskellige udtryk: 'Jesu, meine Freude' som et kraftfuldt udråb, 'Salve Jesu' er en æterisk duet for to sopraner, og 'Meine Seele, willst tu ruhn' med et lyst budskab om ikke at bekymre sig og forlade sig på Guds vilje.