Poetisk fortælling og musikalsk nærvær med kendte klassiske værker. Særligt for børn fra 2-7 år og deres voksne.

Gratis adgang. www.papirskoven.dk


Læs mere her

Julehjælp 2019

Menighedsplejen ved Kingos Kirke uddeler julehjælp til økonomisk trængte.
- Gives kun til de, der bor i sognet
- Der gives til én person fra hver husstand
- Vi prioriterer enlige med børn
- Vi prioriterer at tildele de, hvor indkomsten ikke overstiger kontanthjælpsloftet

Ansøgningsfrist den 1. december 2019
Ansøgningsskema - Julehjælp 2019.pdf

Skriftemål

Søndag d. 8. december kl. 9:30-45

Skriftemål før højmessen kl. 10.00

Den 2. søndag i måneden kl. 9.30 bliver der skriftemål i kirken. Her bliver der tid til (i stilhed) at bekende sine synder for Gud. Herpå følger en fælles skriftebøn med efterfølgende håndspålæggelse, idet præsten på Guds vegne rækker tilgivelsen til den enkelte. Skriftemålet er afsluttet senest kl. 9.45, så der kan gøres klar til højmessen kl. 10.00. Der er tale om en prøveordning, som evalueres ved årets udgang. Med venlig hilsen præsterne.

 

Hver uge

Legestue: Onsdag kl. 10 - 12 
- for alle børn i alderen 0 - 4 år sammen med en voksen. 

Onsdagscafé: Onsdag kl. 14 - 17 
Onsdagsmiddag: Onsdag kl. 17 - 18, pris 30 kr. 
18-gudstjeneste: Onsdag kl. 18. 

Morgenandagt: Torsdag kl. 9.30 - 10 
Kingos Børneklub: Torsdag kl. 16.30-18
- for børn i alderen 5-12 år.
Babysalmesang: Fredag kl. 10 - 12, tilmelding nødvendig.
- for babyer op til 8 mdr. (nyt hold begynder d. 10. januar 2020)
Højmesse med børneprogram og efterfølgende kirkekaffe: Søndag kl. 10
 
Alle børnaktiviteter holder ferie i skoleferierne