Programmet for børn der deltager i gudstjenesten består pt. af udlevering af materialer, som børnene kan bruge under gudstjenesten. Indholdet er typisk en genfortælling af bibeltekst, opgaveark, tegning og evt. andet kreativt. Hvis man ikke kommer til gudstjeneste, er der mulighed for at få materialerne tilsendt - kontakt sognemedhjælper, Annette Christensen.

For børn der delager i gudstjenesten
Bagerst i kirkerummet findes et tegnebord, bøger samt legetøj som kan benyttes under gudstjenesten.
Mens præsten prædiker er der som regel et særligt program for børnene.
Via fortællinger, sange og diverse aktiviteter lærer børnene om Gud. Voksne er velkomne, hvis der er bug for det.
Børnene er tilbage inden nadver og dåb.