KONFIRMANDINDSKRIVNING

Vil du konfirmeres næste år, så er det nu, der er tilmelding!

Alle, der går i 7. eller 8. klasse, er medlem af folkekirken og bor i Kingo-Samuel sogn, har fået tilsendt et brev om den forestående konfirmandundervisning – nu er tiden så inde til indskrivningen.

Det sker ved personlig henvendelse til mig (se min kontortid under "Præster"). Du skal tage mindst én af dine forældre med. Husk dåbsattest, eller hvis du ikke er døbt, navneattest.

Er du ikke døbt, er du nemlig alligevel meget velkommen til at være med. Du kan bruge konfirmandforberedelsen til at tage stilling til, om du vil døbes og konfirmeres. Du har ikke bundet dig til noget ved at komme og være med.

Konfirmandundervisningen finder sted hver torsdag kl. 16.00 - 17.30 i Kingos kirke. Første gang er: Torsdag d. 12. september. Denne dag inviterer vi forældre og søskende med. Bemærk, at tidspunktet er et andet den dag: kl. 19.00.

Der er konfirmation søndag den 3. maj 2020

Jeg glæder mig til at høre fra dig og til at træffe dig. Velkommen!

Anders Graversen