Vi er en gruppe Evangelisk kristne med flygtningebaggrund fra Eritrea og Etiopien. Vores mission er at sprede evangeliet og samtidig integrere grupper af mennesker, som oprindeligt kommer fra Eritrea og Etiopien i det danske samfund via kirkelige fællesskaber, sociale tiltag og events.

Vi mødes hver lørdag kl. 11 i Kingos Kirke, Bragesgade 35, 2200 København N
og hver lørdag i Århus City KirkeViborgvej 173, 8210 Aarhus

Derudover samles vi første weekend i hver måned i Århus ValgmenighedMjølnersvej 6, 8230 Åbyhøj

Læs mere på dansk - her

ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ መርበብ ተወከሱ - ኣብዚ

Mere infomation:
Pastor Josef Keleta på email: josef.k.weldeab@gmail.com  eller Helen Kibreab på email: helkib@ymail.com