R C R Ankerstjerne Rønneberg (Formand)
E-mail: ankerstjerne_roeneberg@hotmail.com

Amalie Holst Madsen (Næstformand)
E-mail: amalie.holst1501@gmail.com

Henrik Didier Gautier (Kasserer) 
E-mail: hdg@privat.dk

Elsebeth Lind (Kontaktperson)
E-mail: el-ma@parkmail.dk

Michael Bertelsen (Kirkeværge)
E-mail: mb@kbhadm.dk

Birgit Larsen
Andreas Madvig Struer 
René Møller Yde
Rasmus Ladekjær Pedersen
Tanja Vilrik Bruun
Søren Dalsgaard
Daniel Solgaard

Lars Dannemand Pedersen
Johan Ebdrup Andresen

Desuden præsterne:

Jens Christian Raabjerg Larsen
Anders Graversen
Per Damgaard Pedersen 

Carsten Skovgaard-Holm (sekretær, ikke medlem)
Personalerepræsentant Camilla Alegre (ikke medlem)

Udenfor rådet:
Jan Ole Hansen (Byggesagkyndig)