Ole Vang (formand)
E-mail: ole_vang@vovang.dk
Tlf.: 2057 0911

R C R Ankerstjerne Rønneberg (næstformand og kontaktperson)
E-mail: ankerstjerne_roenneberg@hotmail.com

Henrik Didier Gautier (kirkeværge)
Søren Dalsgaard (kasserer)
Michael Bertelsen
Christian Højgaard Jensen 
Brian Stefansen 
Andreas Madvig Struer 
Jytte Haudrup 
Elsebeth Lind 
René Møller Yde 
Kirsten Jakobsen 
Lars Dannemand Pedersen 
Birgit Larsen


Desuden præsterne:

Jens Christian Raabjerg Larsen
Anders Graversen

John Sværke (sekretær og regnskabsfører, ikke medlem)
Personalerepræsentant Dorte Eriksen (ikke medlem)